Dokumenty


Školní řád

Zobrazit v .pdf

Školní řád - přílohy

Zobrazit v .pdf

Výroční zpráva 2018 - 2019

Zobrazit v .pdf

Zřizovací listina 2020

Zobrazit v .pdf

Krizový plán

Zobrazit v .pdf

Plán pro školní rok 2019/2020

Zobrazit v .pdf

Postup při řešení vysoké absence

Zobrazit v .pdf

Školní program proti šikanování

Zobrazit v .pdf

Školní poradenské pracoviště

Zobrazit v .pdf

Školní preventivní strategie na období 2018 – 2023

Zobrazit v .pdf

Souhlas s poskytováním poradenských služeb ŠPP

Zobrazit v .pdf

Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti žáků

Zobrazit v .pdf

Europass

Europass informace

Vyhledání osvědčení dle oboru

Žádost o vystavení osvědčení

EDO-18-20-M 01 Informacni technologie (denni studium) – Čeština

Zobrazit v .pdf

EDO-26-41-L 01 Mechanik elektrotechnik (denni studium) – Čeština

Zobrazit v .pdf

EDO-26-41-L 01 Mechanik elektrotechnik (denni studium) – Angličtina

Zobrazit v .pdf

EDO-26-41-L 506 Provozní elektrotechnika (denni studium) – Angličtina

Zobrazit v .pdf

EDO-26-41-L 52 Provozní elektrotechnika (denni studium) – Čeština

Zobrazit v .pdf

EDO-26-41-L 52 Provozní elektrotechnika (dálkové studium) – Angličtina

Zobrazit v .pdf

EDO-26-51-H 01 Elektrikář (denni studium) – Angličtina

Zobrazit v .pdf

EDO-26-51-H 01 Elektrikář (denni studium) – Čeština

Zobrazit v .pdf

EDO-26-51-H 02 Elektrikář-silnoproud (denni studium) – Angličtina

Zobrazit v .pdf

EDO-26-51-H 02 Elektrikář-silnoproud (denni studium) – Čeština

Zobrazit v .pdf

EDO-26-52-H 01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (denni studium) – Angličtina

Zobrazit v .pdf

EDO-26-52-H 01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (denni studium) – Čeština

Zobrazit v .pdf