Informace k provozu škol a školských zařízení od pondělí 7. prosince 2020

Od pondělí 7. prosince 2020 probíhá prezenční výuka závěrečných ročníků(třídy ED2, IT4, ME4, EL3A, EL3B a ZS1 – dle platného rozvrhu) a prezenční praktické vyučování (třídy EL1A, EL1B, ME1, EL2A, EL2B, ME2, ME3A a ME3B – dle platného rozvrhu)

Teoretická výuka pro třídy EL1A, EL1B, ME1, EL2A, EL2B, ME2, ME3A a ME3B probíhá rotačně – prezenční a distanční formou – dle platného rozvrhu.

Schéma provozu

Domov mládeže, internát: Pro žáky v prezenční výuce

Stravování: Distančně vzdělávaní dále pouze odběr, prezenčně vzdělávaní za dodržení pravidel pro neveřejné provozovny stravovacích služeb

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.