Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Platnost ŠVP: Od 1. 9. 2019

Tříleté studium zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem.

 

Žáci od 1. ročníku obdrží krajská stipendia.

Vznik nároku žáka na stipendijní přízpěvek

 

Zaměření:

Měřící a regulační technika Průmyslová automatizace Sdělovací a zabezpečovací technika Klimatizační zařízení a tepelná čerpadla Zdvíhací zařízení, výtahy

Uplatněni:

automatické výrobní

Celý článek Elektromechanik pro zařízení a přístroje


Mechanik elektrotechnik

26-41-L/01

Platnost ŠVP: Od 1. 9. 2019 Délka a forma vzdělávání: Pro denní studium je délka studia 4 roky Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou, na konci třetího ročníku je možnost vykonání závěrečné zkoušky z oboru 26-51-H/01 Elektrikář, nebo Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01

Výběr

Celý článek Mechanik elektrotechnik