Škola s více než 70 letou tradicí ve výuce elektrooborů, poskytuje úplné střední vzdělání a střední odborné vzdělání v různých formách studia. Škola sdružuje střední odbornou školu, střední odborné učiliště, domov mládeže a školní jídelnu.

Z důvodu protiepidemického opatření je Den otevřených dveří zrušen.

Dny otevřených dveří (za příznivé situace) 11. 1. až 14. 1. 2021 od 9:00 do 17:00 hod.


Školu je možné navštívit i mimo tyto termíny po předchozí telefonické domluvě.

Plášilová Lenka +420 387 924 225

Těšíme se na Vaší návštěvu.

Nabídka oborů:

Maturitní obory

Učební obory

Přijímací řízení:
– termíny podání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do 1. 3. 2021
– první kolo od 12. 4.2021 do 28. 4. 2021, náhradní termín prozatím neurčen
– další kola podle zájmu
– Výsledky nejpozději do prozatím neurčeno

  Přijímací řízení – jaro 2019

 Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně

 ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V RÁMCI 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU (dokument Adobe Acrobat)

Přepočet průměru na body u přijímacích zkoušek (kalkulačka)

Kritéria přijímacího řízení – 1. kolo

  Mechanik elektrotechnik, Informační technologie – 1. kolo 

  Provozní elektrotechnika, denní, dálkové studium – 1. kolo 

  Elektrikář, Elektrikár – silnoproud, Elektromechanik pro zařízení a přístroje – 1. kolo 

Kritéria přijímacího řízení – 2. a každé další kolo

  Mechanik elektrotechnik, Informační technologie – 2. kolo 

  Provozní elektrotechnika, denní, dálkové studium – 2. kolo 

  Elektrikář, Elektrikár – silnoproud, Elektromechanik pro zařízení a přístroje – 2. kolo 

Možnost získání mezinárodně uznávaných certifikátů:
Eurcert – mezinárodně uznávaný certifikát, který držiteli dokládá úroveň znalostí a dovedností v elektrotechnice (pro žáky oborů Mechanik silnoproudých zařízení a elektrikář)
Akademie Cisco – výuka odborníků pro návrh, budování a správu počítačových sítí
ECDL - možnost získání „řidičáku na počítač“

Autoškola – výuka po vyučování ve škole, za úhradu.

Stravování a ubytování

Doprava:
Pro dopravu do naší školy z Českých Budějovic a Hluboké nad Vltavou je možné využít Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje –  autobus  GW BUS a.s. nebo vlak.

Historie školy

Stažení informačního letáku