Počty přijímaných žáků pro školní rok 2019/2020

Přijímací řízení:
Termíny podání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení:
– denní formy do 1. 3. 2021
– první kolo od 12. 4.2021 do 28. 4. 2021, náhradní termín (nestanoven)
– další kola podle zájmu
– výsledky nejpozději do (nestanoveno)

  Přijímací řízení – 2020

 

Přepočet průměru na body u přijímacích zkoušek (kalkulačka)

 

Kritéria přijímacího řízení – 1. kolo

  Mechanik elektrotechnik, Informační technologie – 1. kolo 

  Provozní elektrotechnika, denní, dálkové studium – 1. kolo 

  Elektrikář, Elektrikár – silnoproud, Elektromechanik pro zařízení a přístroje – 1. kolo 

 

Kritéria přijímacího řízení – 2. a každé další kolo

  Mechanik elektrotechnik, Informační technologie – 2. kolo 

  Provozní elektrotechnika, denní, dálkové studium – 2. kolo 

  Elektrikář, Elektrikár – silnoproud, Elektromechanik pro zařízení a přístroje – 2. kolo 

Můžete si vybrat z nabízených STUDIJNÍCH OBORŮ

 

Číslo oboru Název oboru Počet přijímaných uchazečů
26-51-H/01
26-51-H/02
Elektrikář
Elektrikář – silnoproud
30
30
26-51-H/01 Zkrácené
studium – oboru Elektrikář, Elektrikář – silnoproud
30
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 30
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 60
18–20-M/01 Informační technologie 30
26-41-L/52 Nástavbové studium denní
Provozní elektrotechnika
30
26-41-L/52 Nástavbové studium dálkové
Provozní elektrotechnika
30