Nabídka dalšího vzdělávání

možnost získat celostátně platné osvědčení i pro znalosti a dovednosti, na které dosud nemáte žádný „papír“ (výuční list, maturitní vysvědčení) Stačí uspět při zkoušce z některé tzv. dílčí kvalifikace.Naše škola se nepodílí pouze na výchově a vzdělávání středoškolské mládeže, ale zaměřuje se také na vzdělávání dospělých.

Vybírat můžete z následujících vzdělávacích programů:

 • Kurz Profesní kvalifikace - Elektrikář – Po absolvování tohoto vzdělávacího programu získá absolvent kompetence pro instalaci, opravy, údržbu, kontrolu a měření elektrotechnických rozvodů a zařízení spotřebního i průmyslového charakteru. Dále se předpokládá, že absolvent bude schopen posoudit daný pracovní úkol komplexně a bude schopen navrhnout vhodné řešení a s tím související pracovní postup. Více informací.
 • Školení montérů kabelových souborů Více informací.
 • Školení práce pod napětím (připravuje se)
 • Vyhláška č. 50/78 Sb. – jednodenní školení a přezkoušení pracovníků podle vyhlášky č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Více informací.
 • ECDL – evropský řidičák na počítač, po absolvování kursu a složení závěrečné zkoušky se stanete majiteli certifikátu, který je uznáván zaměstnavateli po celé Evropě. Více informací.
 • Akademie Cisco – výuka odborníků pro návrh, budování a správu počítačových sítí. Více informací.

 

Kurz Profesní kvalifikace – Elektrikář

Roční studium zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem. Vzdělávací program je určen pro muže i ženy s ukončeným alespoň základním vzděláním, učebním oborem, středním vzděláním nebo vysokoškolským vzděláním. Podmínkou je dobrý zdravotní stav doložený lékařským potvrzením. 

Profesní kvalifikací se rozumí způsobilost vykonávat určitou činnost. Pracujete v profesi, kterou jste nevystudovali, nebo chcete změnit zaměstnání a potřebujete si doplnit znalosti a dovednosti v oboru, či jen získat osvědčení o svých dovednostech? V tomto případě Vám pomůže problematiku řešit zákon č. 179/2006 sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Zákon definuje pojem dílčí a úplná kvalifikace. Úspěšným složením zkoušky absolvent získá příslušné osvědčení o dílčí zkoušce. Složením určitého počtu dílčích zkoušek v kombinaci se závěrečnou zkouškou lze získat úplnou kvalifikaci. To pro Vás znamená vykonávat určité povolání.

Více o dílčích zkouškách na www.narodnikvalifikace.cz

Po úspěšném složení těchto dílčích zkoušek a zároveň vykonáním závěrečné zkoušky získává uchazeč úplnou kvalifikaci v oboru Elektrikář a zároveň možnost získat osvědčení z vyhlášky 50.

Součástí kurzu je 5 profesních kvalifikací a je nutné absolvovat všechny. Z každé profesní kvalifikace se koná zkouška a to 1x za 2 měsíce (většinou v sobotu).

 • Montér elektrických instalací 
 • Montér elektrických sítí
 • Montér elektrických rozvaděčů
 • Montér slaboproudých zařízení
 • Montér hromosvodů

Po úspěšném složení těchto dílčích zkoušek a zároveň vykonáním státní závěrečné zkoušky (písemné, praktické a ústní) získává uchazeč úplnou kvalifikaci v oboru Elektrikář a zároveň možnost získat osvědčení z vyhlášky 50.

Kurz je hrazen účastníkem, zaměstnavatelem nebo úřadem práce. Cena kurzu - na dotaz.

Vstupní předpoklady
Vzdělávací program je určen pro muže i ženy s ukončeným alespoň základním vzděláním, učebním oborem, středním vzděláním nebo vysokoškolským vzděláním. Podmínkou je dobrý zdravotní stav doložený lékařským potvrzením. K přijetí do kurzu je nutné zaslat originál přihlášky s lékařským potvrzením a dokladem opředchozím vzdělání. Termín pro odevzdání přihlášky je od ledna do naplnění kapacity, která je omezená. 

Profil absolventa
Po absolvování tohoto vzdělávacího programu získá absolvent kompetence pro instalaci, opravy, údržbu, kontrolu a měření elektrotechnických rozvodů a zařízení spotřebního i průmyslového charakteru. Dále se předpokládá, že absolvent bude schopen posoudit daný pracovní úkol komplexně a bude schopen navrhnout vhodné řešení a s tím související pracovní postup.

Po ukončení programu dalšího vzdělávání je absolvent schopen vykonávat tyto činnosti:
– práce na rozvodech elektrické energie,
– elektrické instalace v obytných i průmyslových objektech,
– montáž, údržba, opravy a připojování elektrických spotřebičů spotřebního i průmyslového charakteru,
– zapojování a připojování rozvaděčů pro bytové i průmyslové použití,
– osazování elektronických prvků a připojování slaboproudých modulů.

Charakteristika obsahu vzdělávacího programu
Vzdělávací program je rozdělen na dvě základní části s téměř stejnou hodinovou dotací. Jedná se o teoretické a praktické vyučování. Skladba učiva je zvolena tak, aby teoretická a praktická část spolu korespondovali a pokrývali co nejširší oblast odborné problematiky. Důraz při výuce je kladem na samostatné komplexní řešení předpokládaných problémů. Cílem kurzu je získání znalostí v oboru, ale i pochopení souvislostí mezi jednotlivými moduly a získání přehledu o celé problematice.

Organizace výuky
Výuka je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Celková dotace činí 398 hodin, teoretická část je 170 hodin, praktická část činí 210 hodin a zkouška 18 hodin. Podrobnější rozpis hodinové dotace předmětu je uveden v učebním plánu. Při odborném výcviku jsou dodržovány předpisy BOZP podle platné legislativy. Odborný výcvik je realizován v dílnách SOŠE, COP, nebo při práci na zakázkách na venkovních pracovištích.

Stažení ŠVP oboru Elektrikář (profesní kvalifikace)

Zobrazit v .pdf

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Kašpar - technické a odborné dotazy, tel: 603284315, 387924202, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Štěpánka Šibřinová - administratia a přihlášky, 387 924 205, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

SOŠE, COP 
Zvolenovská 537
373 41 Hluboká nad Vltavou

ZPRACOVÁNÍ TOHOTO PROJEKTU BYLO SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

SOŠE, COP, Hluboká nad Vltavou patří mezi prvních třicet škol v ČR, které byly vybrány do systémového projektu MŠMT PILOT S. Tento projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu v rámci zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních. Výsledkem projektu je vlastní školní vzdělávací program (ŠVP).

 

Školení kabelových souborů

Střední odborná škola elektrotechnická, COP Hluboká nad Vltavou, ve spolupráci s firmami Ensto Czech s.r.o. a  ELTECH CZ, s.r.o. pořádá školení montáže kabelových souborů ve standardu E.ON, určené pro pracovníky společnosti E.ON a.s. a jejich dodavatele.

Základní kurz montérů kabelových souborů nn a vn do 25 kV

Typ školení: ZK 01/2012: Základní kurz montérů kabelových souborů nn a vn do 25 kV

Cílová skupina: Montéři kabelových souborů

Kvalifikační předpoklady: Osvědčení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. minimálně § 6 nad 1 000 V

Bez platného osvědčení pro montáž kabelových souborů Raychem

Podmínky pro účast v kurzu: Kopie Osvědčení z vyhlášky č. 50/1978 Sb

Vyplněná přihláška

Vlastní vybavení montéra na kurz: Pracovní oděv

Základní nářadí – montážní brašna (sady šroubováků a klíčů, pila, nože,….)

Sada na odstranění vn izolace kabelů např soudky, ráčnový nůž na odstranění PE pláště vn kabelů, ořezávátko polovodivé vrstvy vn kabelu, lisovací nářadí, hořák s bombou.

Sada GOLA, prodloužené ořechy GOLA č. 24

Momentový klíč do 70 Nm

vybavení stačí pro dvojici až trojici montérů

Výstup: Úspěšné zvládnutí výstupního testu

Úspěšné zvládnutí praktické části

Osvědčení o absolvování kurzu

Délka trvání: 3 dny

Informace: Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy

Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

tel: 387 924 205

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rozšiřovací kurz montérů kabelových souborů vn do 25 kV

Typ školení: RK 02/2012 Rozšiřovací kurz montérů kabelových souborů vn do 25 kV

Cílová skupina: Montéři kabelových souborů

Kvalifikační předpoklady: Osvědčení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. minimálně § 6 nad 1 000 V

Osvědčení pro montáž kabelových souborů Raychem- rozšiřovací po dvou letech

Podmínky pro účast v kurzu: Kopie Osvědčení z vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Vyplněná přihláška

Vlastní vybavení montéra na kurz: Pracovní oděv

Základní nářadí – montážní brašna (sady šroubováků a klíčů, pila, nože,….)

Sada na odstranění vn izolace kabelů např. soudky, ráčnový nůž na odstranění PE pláště vn kabelů, ořezávátko polovodivé vrstvy vn kabelu, lisovací nářadí, hořák s bombou.

Sada GOLA, prodloužené ořechy GOLA č.24

Momentový klíč do 70 Nm

vybavení stačí pro dvojici až trojici montérů

Výstup: Úspěšné zvládnutí výstupního testu

Úspěšné zvládnutí praktické části

Osvědčení o absolvování kurzu

Délka trvání: 2 dny

Informace: Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy

Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

tel: 387 924 205

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Školení vyhlášky č. 50/78 Sb.

Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy v Hluboké nad Vltavou pořádá jednodenní školení a přezkoušení pracovníků podle vyhlášky č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Obsah akce
Proškolení pedagogických pracovníků a pracovníků v elektrotechnice z bezpečnostních předpisů pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, paragrafy 3,4,5,6,7,8,11. Absolventi vzdělávací akce získají novou, prodlouží starou či získají vyšší stupeň způsobilosti pro práci na el. zařízeních. Jedná se o učitele odborné výchovy, učitele odborných předmětů elektro, učitele fyziky, chemie, vedoucí školních laboratoří,dílen a další pracovníky škol bez elektrotechnické kvalifikace.

Témata:
I. Rozdělení kvalifikace osob pro obsluhu a práci na el. zařízeních a v jejich blízkosti.
II. Zajištění bezpečnosti při práci.
III. Obsluha a údržba el. zařízení – náplň činností.
IV. Práce na el. zařízení.
V. Ochrana před úrazem el. proudem.
VI. Revize elektrických zařízení, ručního elektrického nářadí a elektrických spotřebičů.
VII. První pomoc při úrazu el. proudem.

Vzdělávací cíl
U pracovníků s elektrotechnickým vzděláním získat oprávnění dle § 5,6,7,8.
Pro učitele předmětů a vedoucí laboratoří získat § 11.
Pro pracovníky bez elektrotechnické kvalifikace získat § 3 a 4.
Obnovit stávající stupeň způsobilosti v zákonem stanovené lhůtě.
Zvýšit stávající stupeň odborné způsobilosti je-li to potřebné z hlediska vykonávání funkce
pracovníka.

Hodinová dotace: 6 hodin
Počet účastníků a cílová skupina pedagogů
vzdělávací akce je určena pro pedagogy všech typů škol, zde se vyskytuje obsluha či práce na elektrických zařízeních (školní laboratoře, školní elektrotechnické dílny, odloučená pracoviště). Jedná se zejména o učitele odborného výcviku elektro oborů, učitele odborných předmětů elektro, učitele (fyziky a chemie, kteří pracují ve školních laboratořích a odborných učebnách). Předpokládaný počet účastníků jednoho kurzu je 10 účastníků. Účastníci si přinesou doklad o vzdělání a potvrzení délky praxe.

Plánované místo konání
Kurs se bude konat v prostorách Střední odborné školy elektrotechnické v Hluboké nad Vltavou.
Odborný garant

autorizovaný inženýr, oprávněn provádět přezkoušení z uvedených § vyhl. 50/78 Sb.

Materiální a technické zabezpečení
Podle deklarovaného počtu účastníků bude vzdělávací akce probíhat v odborné učebně školy , bude možno zakoupit technickou literaturu s touto problematikou ( Dílenská příručka I a II). Pro praktický výcvik budou využita odborná elektrotechnická pracoviště.

Závěr
Na závěr akce účastníci absolvují test a ústní přezkoušení. Na základě úspěšnosti při zkoušce jim bude vydáno osvědčení o odborné způsobilosti s vyznačením příslušného paragrafu Vzdělávací akce je akreditována MŠMT pod č.j. 15 885/2005-25-41 dle zákona č.563/2004 Sb.

Účastnický poplatek ční 640,-Kč
Oběd je zahrnut v účastnickém poplatku.

Zájemci o toto školení posílejte závazné přihlášky na adresu :
SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou
Zvolenovská 537
373 41 Hluboká nad Vltavou
nebo na e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Dotazy: Ing. Jan Kašpar zástupce ředitele tel : 603284315, 387924202

logo-wpOn-line formulář pro vyplnění přihlášky

Stažení přihlášky ke zkoušce podle vyhlášky č. 50/78 Sb

Stáhnout v .doc

 

Akreditované školící středisko ECDL

Přihlašte se u nás na testování ECDL a získejte tzv. „evropský řidičský průkaz na počítač“.

ECDL

Akreditované školící středisko ECDL

 • Chcete se uplatnit ve státech Evropské unie?
 • Chcete se stát žádanými zaměstnanci podniku?
 • Chcete, aby se počítač pro Vás stal běžným a neocenitelným pomocníkem?

S certifikací ECDL získáte sebevědomí a budete uznávaní při hledání zaměstnání v zemích EU.

*****

ECDL je mezinárodně uznávaný certifikát, doporučovaný a používaný v rámci států EU jako standard základní počítačové vzdělanosti.

*****

Mezinárodně uznávaná, objektivní, standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti

*****

Dosud absolvovalo testy cca 3,5 milionu lidí z celého světa, v současné době je zapojeno do testování přes 90 zemí celého světa

*****************

Proč právě ECDL?

 • Od května 2004 jsme členy Evropské unie.
 • Řada mezinárodních institucí a firem přijala testy ECDL jako jedno z kritérií při hodnocení kvalifikace svých zaměstnanců – předpokladem je, že k ECDL přistoupí i firmy a instituce v ČR.
 • Získáte širší možnosti uplatnění na trhu pracovních sil nejen v ČR, ale i v zemích EU.
 • Zvýšíte si svou kvalifikaci.
 • Upevníte své postavení v zaměstnání.

Další informace na http://www.ecdl.cz/.

Lokální Cisco akademie

Cisco

Cisco Networking Academy Program (Netacad) je revoluční – inovativní – modelové partnerství mezi privátní a státní sférou. Jde o společnost Cisco, vzdělávací instituce, instituce státní správy a podnikatelskou sféru. Cílem programu je prispět k profesní přípravě specialistů pro potřeby budování informační společnosti.

Součástí Netacad je systém podporující e-learningově orientované vzdělávání. To umožňuje vysoce efektivně získávat znalosti o síťových a ICT technologiích, v současné době stále více potřebných pro budování globální ekonomiky.

Netacad díky kombinaci několika složek, které jako celek tvoří systém podpory studia, efektivně nahrazují klasickou formu vzdělávání:

 • online studium a přístup k multimediálnímu studijnímu materiálu (kurikulu) přes portál na internetu
 • systém průběžného testování znalostí pro podporu procesu vyhodnocení úspěšnosti osvojování obsahu, režim zpřístupnění testů je řízen lektorem a studentům je umožněn přístup v daném čase prostřednictvím internetu
 • praktické cvičení v laboratoři na reálních zařízeních simulujících provoz v sítích s cílem získat praktické zkušenosti s konfigurací, instalací, údržbou síťových prvků a také návrhem designu pro síťová řešení
 • individuální nebo skupinové konzultace v průběhu studia s cílem vytvořit prostor pro vyhodnocování úspěšnosti studia
 • závěrečný test, který představuje souhrnné ověření znalostí problematiky, úspěšně ukončené studium je možné rozšířit o celosvětově akceptované certifikační zkoušky společnosti Cisco
 • celek umožňuje individuální přístup studenta k osvojování znalostí, praktických zkušeností a podporuje jeho všestrannou přípravu pro využití znalostí v praxi.

CCNA v programu Netacad představuje blok 4 kurzů o rozsahu 4×70 studijních hodin. Obsahově je plně totožný s požadavky na znalosti pro první stupeň profesionální certifikace společnosti Cisco. Studenti získají znalosti základů počítačových sítí, naučí se instalovat a konfigurovat přepínače a směrovače Cisco v multiprotokolových LAN i WAN sítích, dále se učí poskytovat servisní služby první úrovně spojené s odstraňováním závad a zlepšováním výkonnosti a bezpečnosti sítě. Výuka a praktická cvičení se navíc provádějí s maximální možnou podporou studentů a s využitím síťových softwarových prostředků a zařízení. Studium je rozděleno do 4 kurzů:

 • CCNA1 Základy počítačových sítí
 • CCNA2 Základy směrování a směrovače
 • CCNA3 Základy přepínání a mezilehlé směrování
 • CCNA4 WAN technologie

Kontaktní osoba:
Mgr. Jan Krejsa
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
SOŠE,COP Hluboká nad Vltavou
Zvolenovská 537
373 41 Hluboká nad Vltavou

Více informací na www.netacad.cz.