I. pololetí
začátek výuky 1. 9. 2020
konec výuky 28. 1. 2021

II. pololetí
začátek výuky 4. 2. 2021
konec výuky 30. 6. 2021

Prázdniny:
– Podzimní  29 . – 30. 10. 2020
– Vánoční  23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 – nástup do školy 4. 1. 2021
– Pololetní  29. 1. 2021
– Jarní  15. 2. – 21. 2. 2021
– Velikonoční  1. 4. 2021
– Hlavní  1. 7. – 31. 8. 2021

Volné dny:  25. 9. 2020

Pedagogické rady:
– v I. pololetí   18. 11. 2020, 26. 1. 2021
– ve II. pololetí  21. 4. 2021, 25. 6. 2021

SRPDŠ: – třídní schůzky 20. 11. 2020, 23. 4. 2021

Přijímací řízení:
• od 12. 4.2021 do 28. 4. 2021
– přihlášky do 1. 3. 2021

Den otevřených dveří
– sobota  28. 11. 2020 8:00- 13:00
– a ve dnech  11. – 14. 1. 2021 9:00 – 17.00

Maturitní zkoušky
– přihlášení k maturitní zkoušce do 1. 12. 2020 k jarnímu zkušebnímu období 2021, přihlášení k maturitní zkoušce do 25. 6. 2021 pro podzimní zkušební období 2021
– didaktické testy společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2021 od 3. 5. 2021 do 7. 5. 2021

Časový rozvrh – jednotné zkušební schéma bude upřesněno do 15. 1. 2021.
Písemné zkoušky:   ČJ  7. 4. 2021 od 13.30 hod.
                              CZJ  8. 4. 2021 od 13.30 hod.

– ústní část:
IT4    17. 5. – 21. 5. 2021
ME4  24. 5. – 28. 5. 2021
ED2  24. 5. – 28. 5. 2021

– praktická část:
IT4    11. 5. – 14. 5. 2021
ME4  11. 5. – 21. 5. 2021
ED2  11. 5. – 14. 5. 2021

Závěrečné zkoušky
– písemná zkouška   1. 6. 2021
– praktická zkouška  2. – 18. 6. 2021, 21. – 25. 6. 2021
– ústní zkouška       21. – 25. 6. 2021

předání výučních listů 26. 6. 2021
předání maturitních vysvědčení

Souvislá praxe
IT2   – 3. 5. – 14. 5. 2021
IT3   – 17. 5. – 28. 5. 2021
ED1 – 17. 5. – 28. 5. 2021
ME2 – 17. 5. – 28. 5. 2021
ME3A – 10. 5. – 21. 5. 2021
ME3B – 10. 5. – 21. 5. 2021