Maturitní Obor

Informační technologie

18–20-M/01

Název ŠVP: Programování a počítačové sítě
Platnost ŠVP: Od 1.9.2019
Délka a forma vzdělávání: Pro denní studium je délka studia 4 roky
Dosažený stupeň vzdělání: Poskytuje absolventům úplné střední odborné vzdělání.

Vhodné i pro děvčata.

Výběr zaměření:

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE – HW, OPERAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SÍTĚ

 • Hardware
 • operační systémy
 • počítačové sítě
 • akademie CISCO
 • servis a správa serverů a pracovních stanic

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE – PROGRAMOVÁNÍ, VÝVOJ HER, POČÍTAČOVÁ GRAFIKA A ANIMACE

 • Programování a vývoj aplikací
 • počítačová grafika a animace (2D i 3D)
 • vývoj her
 • herní engine

Zaměření:

 • obor poskytuje absolventům technické vzdělání v oblasti elektronických počítačů s využitím moderních komunikačních technologii;
 • obsahem výuky je HW a programové vybaveni počítačů;
 • algoritmizace, programování, objektové programování, výuka probíhá zejména v jazycích – C, C#, Java, PHP, Delphi, Visual Basic;
 • databáze – návrh a realizace databázových aplikací, jazyk SQL;
 • počítačové sítě – návrh, realizace a správa počítačových sítí, akademie CISCO;
 • operační systémy – instalace, konfigurace a správa klientských a serverových operačních systémů, program MSDN – žáci mají možnost instalovat v rámci výuky (i doma) libovolný OS společnosti Microsoft;
 • součástí výuky je každodenní využívání výpočetní techniky a internetu;
 • od třetího ročníku možnost volby zaměřeni programování jednočipů, správa síťových serverů a počítačová grafika.
Informační Technologie Informační Technologie Absolvent nalezne uplatnění jako:
 • programátor,
 • webdesigner,
 • pracovník technické podpory,
 • správce operačních systémů,
 • správce počítačové sítě,
 • technik IKT,
 • podnikatel v oblasti výpočetní techniky,
 • odborný pracovník prodeje výpočetní techniky.

Přijímací zkoušky
Z českého jazyka a matematiky a to formou testu.

Potvrzení od lékaře
Na přední straně přihlášky je nutné vyjádření od lékaře ke zvolenému oboru.

Profil absoloventa

Zobrazit v .pdf

Učební plán

Zobrazit v .pdf

Způsob ukončení vzdělání

Zobrazit v .pdf

Informační leták

Zobrazit v .pdf
Přehled oborů